דירוג בתי ההשקעות הנסחרים בבורסה - מיהו בית ההשקעות בעל השווי הגדול ביותר ? 

FUNDER מנתחים את תוצאות בתי ההשקעות השונים – אצל מי הגידול המשמעותי ביותר בהיקף הנכס המנוהל, מי הגדיל הכי הרבה את ההכנסות ומי הקפיץ את הרווחים | וגם – את מי שוק ההון תיגמל ביום הדיווח, ומתחילת השנה. רבעון ראשון בבתי ההשקעות – המרוויח, הגדול, הצומח ומי שהגדיל את הנכסים...

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Photo_Blackboar_373_Dreamstime.com / קרדיטים בכתבהPhoto_Blackboar_373_Dreamstime.com / קרדיטים בכתבה

06/06/2024 משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER

בתמונה מימין: דייב לובצקי, מנכ״ל IBI‏, צילום: אילן בשור; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר; יוסי לוי, מנכ״ל מור השקעות, צילום: יח״צ מור בית השקעות; אילן רביב, מנכ״ל מיטב דש, צילום: רמי זרנגר; יאיר לוינשטיין, צילום: סם יצחקוב; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ


הרבעון הראשון של 2024, הסתיים לאחרונה, ודוחות החברות הגיעו לבורסה. FUNDER סוקר את דוחות בתי ההשקעות השונים. בתי ההשקעות נהנים משני היבטים שקשורים לשווקים הפיננסיים. כאשר השווקים חיוביים, היקף ההפקדות למוצרים פיננסיים עולה, השימוש של הקהל במוצרים אלה עולה, וכתוצאה, דמי הניהול עולים. העליות בשווקים, מעלות את היקף הנכס המנוהל, ובתורם מגדילים את הכנסות בתי ההשקעות. מעבר לכך גם רווחים שבתי ההשקעות מרוויחים בעצמם מגדיל את הכנסותיהם.

מן הסתם מדובר רק בבתי ההשקעות שנסחרים בבורסה, ושלגביהם יש נתונים. אלה בתי ההשקעות המדוברים - מור גמל ופנסיה, מור השקעות, אלטשולר שחם פיננסים, מיטב, אי.בי.אי., אנליסט.

אנחנו מציגים כאן כמה וכמה נתונים נבחרים על בתי ההשקעות האלה. כמובן שראוי לזכור שאין כאן דין שווה של כל בתי ההשקעות. למשל, אלטשולר שחם פיננסים, הנתונים הם רק של פעילות הגמל והפנסיה, ללא קרנות נאמנות. אי.בי.אי אין כמעט פעילות גמל ופנסיה, וכמובן שיש הבדל בנכסים בין מור השקעות לבין מור גמל ופנסיה.

שווי שוק

שווי השוק של אטראו הוא 780 מיליוני שקלים, והוא מחזיק ב-50% ממניות ילין לפידות, כלומר מכאן ניתן לגזור שווי שוק של 1.56 מיליארד שקלים לבית ההשקעות ילין לפידות, שמהווה האחזקה היחידה של אטראו. זה שם אותו כבית ההשקעות בעל שווי השוק הגבוה ביותר מבין בתי ההשקעות.

אחריו נמצאים מיטב עם שווי שוק של כ-1.4 מיליארד שקלים. כאמור מבין החברות הנסחרות בבורסה, בהתאם לפעילות שהונפקה בבורסה. כלומר, המניה של מיטב מציגה את כלל הפעילות של בית ההשקעות, כך גם המצב אצל אנליסט, אי.בי.אי. ומור בית השקעות. אבל זה לא המצב אל אלטשולר שחם שהמניה שלו מייצגת היקף פעילות של גמל ופנסיה בלבד.

תובנה מעניינת אפשר להעלות כאן, כשמסתכלים על שווי השוק של מור גמל ופנסיה ושווי השוק של מור השקעות. מור השקעות הם הבעלים של 66.36% ממור גמל ופנסיה, כלומר שווי האחזקה של מור השקעות בחברת גמל הפנסיה, הוא כ-422 מיליון שקלים. שווי השוק של בית ההשקעות כולו עומד על 588 מיליון שקלים, כלומר שווי כל הפעילות הנוספת של מור מעבר לגמל ופנסיה מוערך על ידי השוק בסך של כ-166 מיליון שקלים. אין ספק שהפעילות של מור גמל ופנסיה בהחלט היתה צעד משמעותי וחשוב מבחינת בית ההשקעות.

תגובת המניה, באותו יום, ומתחילת השנה, את מי תיגמל שוק ההון?

בחנו את המניה שהציגה את העלייה הגדולה ביותר ביום הדיווח, ואת המניה שהציגה את התשואה הגבוהה ביותר מתחילת השנה.

אלטשולר שחם פיננסים הציגה את העלייה הגדולה ביותר ביום שבו פירסמה את הדוחות, עם 3.5% עלייה. תגובות חיוביות היו גם לפרסום הדוחות של מור גמל ופנסיה, וגם של מיטב ואנליסט. השוק הגיב באופן שלילי לדוחות של אי.בי.אי. (0.14%- די זניח), וגם לבית ההשקעות מור עם ירידה של כמעט 1% במניה ביום הדיווח.

המניה שהציגה את העלייה הגדולה ביותר מתחילת השנה היא מיטב עם כמעט 30% עלייה השנה, אחריה אנליסט עם עליה של 26% במניה, ולאחר מכן מור גמל ופנסיה עם עליה של 25.3%. אלטשולר שחם מציגים ירידה של 5.3% במניה מתחילת השנה. שאר הגופים בתשואות חיוביות מתחילת השנה.

צמיחה בהיקף הנכסים הכולל

כאמור, היקף ההכנסות שמופיע בדוחות הוא בהתאם לפעילות שהונפקה בבורסה, כך שלא ניתן ללמוד לגבי היקף הנכסים של גוף אחד ביחס לגוף אחר. אבל כן ניתן ללמוד על הגידול בהיקף הנכסים, בין רבעון 2023/1 לרבעון 2024/1. אפשר לראות שאנליסט צמחו בהיקף הנכסים בסך הכל בכ-58%. למעט אלטשולר שחם שירדו בהיקף הנכסים בכ-3%, שאר הגופים מציגים צמיחה דו-ספרתית בהיקף הנכסים. מור גמל ופנסיה צמחו בכ-24%, מיטב צמחו בכ-30% ו-אי.בי.אי. צמחו בכ-35%.

ילין לפידות, צמחו בהיקף הנכסים בסך בכ-13%, אולם הנתון שמופיע בדוחות הוא דצמבר 2023, כלומר לא צמיחה מרבעון לרבעון, אלא רק הצמיחה ברבעון האחרון.

צמיחה בהכנסות וברווח הנקי

היות וההכנסות הן נגזרת של היקף הנכס המנוהל, גם כאן המספרים המוחלטים מלמדים פחות, אבל מנתוני הצמיחה אפשר בהחלט להביא תובנות. 

אנליסט – הרווח קפץ פי-6 בין הרבעונים

אנליסט הגדילו את היקף הנכסים בשיעור הגבוה ביותר, וזה לשורת הרווח. כך הגידול של כמעט 58% בהיקף הנכס המנוהל, תורגם לגידול של כמעט 50% בהכנסות. 

אבל הרווח זה הסיפור אצל אנליסט, שכן הרווח הנקי קפץ פי-6, מכמעט 2 מיליון שקלים, למעל 13 מיליון שקלים. אבל עיקר ההסבר בגידול ברווח מוסבר על ידי רווחים מניירות ערך סחירים. הפעילות הזו הניבה לאנליסט ברבעון הזה הכנסות של כ-8.5 מיליון שקלים, לעומת הפסד של כ-2 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. כלומר הבדל של מעל 10 מיליון שקלים. זה המקור המשמעותי לרווח ברבעון הזה. 

אלטשולר שחם – הירידה בנכסים יצרה ירידה משמעותית בהכנסות וברווחים

ניתן לראות שאלטשולר שחם ירדו בהכנסות בכמעט 14%, כתוצאה מהירידה בהיקף הנכסים. ראוי לשים לב לכך שבעוד שהירידה בהיקף הנכסים עומדת על כ-3%, הירידה בהכנסות היא משמעותית הרבה יותר ועומדת על כמעט 14%. הירידה באלטשולר שחם ברווח הנקי עומדת על קצת מעל 30%, ללמד על ההשלכות של הירידה בהיקף הנכסים.

אלטשולר שחם מסבירים בדוחות כי הירידה בהכנסות נובעת הן מהירידה בהיקף הנכס המנוהל, והן מירידה בשיעור דמי הניהול הממוצעים שגובה אלטשולר גמל.

מור השקעות – הגידול בהיקף הנכסים מגולגל חלקית לשורה התחתונה

מור השקעות הגדילה את היקף הנכסים במעל 25%, אבל מציגים גידול בהכנסות של קצת פחות מ-18%, והרווח גדל רק בקצת יותר מ-5%. כפי הנראה הגידול בנכסים לא מתפלג באופן שווה, ולעיתים היקף הגידול מגיע מנכסים בדמי ניהול נמוכים.

בכל הקשור לקרנות האמנות, מציינים מור את הגידול בהיקף הנכס המנוהל, אבל ירידה ברווחים בעיקר לאור קמפיין פרסום שהחברה ביצעה ברבעון, וכן גידול באגרת הנפקת יחידות עקב היקף גיוס גבוה ברבעון. להבדיל, בתחום הגמל והפנסיה, הגידול המשמעותי בהיקף הנכס תרם לגידול של 23.57% בהכנסות, ותורגם לעלייה של כמעט 60% ברווח מהתחום.

מור גמל ופנסיה – צמיחה גבוהה ברווח

צמיחה גבוהה ברווח, הרבה מעבר לצמיחה בהיקף הנכס. אצל מור גמל ופנסיה הגידול בהיקף הנכסים הוא די דומה לגידול בהיקף הנכסים במור השקעות, אבל בעוד שבמור זה מתורגם לשורה התחתונה בעליה נמוכה הרבה יותר, במור גמל ופנסיה הגידול של קצת יותר מ-24% בהיקף הנכסים, מתורגם לעלייה כמעט דומה בהכנסות, כפי הנראה לאור העובדה שהגידול בנכסים הומוגני יותר מאשר בבית ההשקעות, לאור העובדה שמדובר בהיקף פעילות הומוגני יותר. הסיפור האמיתי הוא הגידול ברווח הנקי שעלה כמעט 48% בין הרבעונים, כלומר הרבה מעבר לגידול בהיקף הנכסים.

מיטב – עליה של פי-2 ברווח הנקי. מיטב הגדילו את היקף הנכס המנוהל בכ-30%, זה תרם לגידול של כ-18.5% בהכנסות, וגידול של מעל פי-2 ברווח הנקי. 

את הגידול בהכנסות בגמל ובפנסיה בהיקף של 31 מיליון שקלים מייחסים במיטב לגידול בהיקף הנכס המנוהל, גידול בהיקף ההפקדות, וגם בעלייה בדמי הניהול. מאידך, היקף הגידול בהכנסות בקרנות הנאמנות נמוך הרבה יותר ומראה גידל של כ-3 מיליון שקלים, ומיוחס בעיקר לגידול בהיקף הנכס, ועליית דמי הניהול בקרנות הכספיות. סעיף משמעותי נוסף שהשפיע על הרווח של מיטב היה הכנסות אחרות, שברבעון המקביל אשתקד יצר הוצאה של 10 מיליון שקלים, ואילו ברבעון הזה יצר הכנסה של 2 מיליון שקלים. בסך הכל כאמור, היקף הרווח עלה במעל פי-2 במיטב.

אי.בי.אי. – האלטרנטיבי פגע בהכנסות

אי.בי.אי. הגדילו משמעותית את היקף הנכס בהיקף של 35%. ההכנסות של הקבוצה גדלו בכמעט 21%, בכל הקשור לגידול בדמי ניהול.

ב-אי.בי.אי. מציינים בדוחות כי לחברה נוצר גידול ברווחים כתוצאה מגידול בפעילות חבר הבורסה, והכנסות בקרנות הנאמנות. היקף ההכנסות משירותי מסחר גדל בכ-3 מיליון שקלים, ההכנסות מדמי ניהול בקרנות נאמנות גדלו בכ-7 מיליון שקלים. הגידול בהכנסות בקרנות הנאמנות הניב גם גידול ברווחים, שכמעט הוכפל מ-2.6 מיליון שקלים לכ-5 מיליון שקלים.

למרות זאת, עיקר התוצאות של אי.בי.אי. הושפע מירידה בהכנסות מניהול השקעות אלטרנטיביות, שפגע בהכנסות של אי.בי.אי. מכ-49 מיליון שקלים ל-37 מיליון שקלים, ולכן השפיע והוריד את הרווח הנקי כולו.

אטראו (ילין לפידות)

הנתונים של ילין לפידות מוצגים באופן מתומצת, כחלק מהדיווח של חברת אטראו שוקי הון. הכנסות בית ההשקעות מדמי ניהול כן מוצגים בדוח של אטראו, וכך ניתן לראות שההכנסות צמחו בכ-15.5% בין הרבעון הנוכחי לרבעון הקודם ב-2023. הרווח הנקי, מוצג בטבלה לפי הכפלת הרווח המדווח של אטראו, כלומר רווח של 21.2 מיליון שקלים, כפול 2 שכן חלקו של אטראו בילין לפידות הוא 50%. כך שניתן להבין מכך שהרווח הנקי של ילין לפידות ברבעון הוא 42.4 מיליון שקלים.

סיכום – רבעון חיובי

כפי שניתן לראות, לא כל בתי ההשקעות מציגים נתונים בכיוון זהה. באופן כללי הרבעון החיובי מציג תוצאות חיוביות של בתי ההשקעות, אבל לכל בית השקעות יש דגש מעט שונה, והשפעה שונה של השווקים על הפעילות שלו.

בעוד שמרבית בתי ההשקעות הגדילו את היקף הנכס המנוהל, אנליסט הוא המוביל בתחום. בית ההשקעות המפתיע בביצועים החזקים הרבעון, הוא אנליסט. הגידול בהיקף הנכס לא מספר את כל הסיפור והרבעון הזה ללא ספק היה רבעון חזק לאנליסט.

למרות הדוח החזק של אנליסט, דווקא מיטב היא המניה שהציגה את הביצועים החזקים ביותר מתחילת השנה, ואילו המניה שהגיבה הכי טוב לדוחות היתה אלטשולר שחם.

מבחינת רווחים, בית ההשקעות שהרוויח הכי הרבה ברבעון, הוא מיטב עם 57 מיליון שקלים רווח, אחריו, אי.בי.אי. עם 44.4 מיליון שקלים רווח, ולאחריהם ילין לפידות (כפי שמשתקף על ידי הכפלת הרווח של אטראו) עם 42.3 מיליון שקלים רווח.

טבלה 1 – נתונים כלליים בתי השקעות, מניה וביצועים

נתונים כלליים

מנכ"ל

נסחרת במדד

מועד פרסום דוח

מה המניה עשתה באותו יום

מה עשה המדד באותו יום

ביצועי המניה מתחילת השנה (עד 4/6/24)

ביצועי המדד מתחילת השנה (עד 4/6/24)

שווי שוק (4/6/24) מיליוני שקלים

מור גמל ופנסיה

אלדד צינמן

ת"א SME60

23-מאי

1.13%

0.07%

25.30%

8.61%

636

ת"א פיננסים

-0.02%

6.92%

אלטשולר שחם פיננסים

יאיר לוינשטיין

ת"א SME60

23-מאי

3.51%

0.07%

-5.30%

8.61%

912

ת"א פיננסים

-0.02%

6.92%

מיטב

אילן רביב

ת"א SME60

27-מאי

1.06%

0.24%

29.90%

8.61%

1,396

ת"א פיננסים

-0.14%

6.92%

מור השקעות

יוסי ואלי לוי

ת"א SME60

29-מאי

-0.94%

-0.21%

5.70%

8.61%

588

ת"א פיננסים

1.32%

6.92%

אי.בי.אי.

דוד לובצקי

ת"א פיננסים

27-מאי

-0.14%

0.24%

17.90%

6.92%

1,346

אנליסט

איציק שנידובסקי

ת"א פיננסים

29-מאי

1.32%

-0.21%

26.00%

6.92%

448

אטראו (ילין לפידות) (*)

ליאור בן ארצי

ת"א SME60

28-מאי

1.03%

0.56%

2.50%

8.61%

780

שווי ילין

1,560

ת"א פיננסים

1.77%

6.92%


טבלה 2 – הכנסות, רווחים והיקף נכס מנוהל

הכנסות ורווחיות

מיליוני שקלים

 

אלפי שקלים

 

אלפי שקלים

צמיחה ברווח נקי (%)

היקף נכס מנוהל 2024/1

היקף נכס מנוהל 2023/1

צמיחה בנכס המנוהל ברבעון (%)

הכנסות דמי ניהול 2024/1

הכנסות דמי ניהול 2023/1

צמיחה בהכנסות (%)

רווח נקי

רווח לפני מס 2023/1

מור גמל ופנסיה

73,690

59,330

24.20%

123,476

99,925

23.57%

11,974

8,114

47.57%

מור השקעות

119,447

95,496

25.08%

188,261

159,947

17.70%

20,719

19,715

5.09%

אלטשולר שחם פיננסים

157,660

162,873

-3.20%

228,602

265,209

-13.80%

27,390

39,171

-30.08%

מיטב

210,500

161,900

30.02%

231,000

195,000

18.46%

57,000

18,000

216.67%

אי.בי.אי.

58,300

43,200

34.95%

39,454

32,663

20.79%

44,379

56,625

-21.63%

אנליסט

55,490

35,140

57.91%

64,800

43,231

49.89%

13,114

1,836

614.27%

אטראו (*)

114,600

101,300

13.13%

169,700

146,900

15.52%

42,330

35,766

18.35%

(*) היקף הנכסים, וכן ההכנסות המופיעים בטבלה הן של בית ההשקעות ילין לפידות. הרווח הנקי, הוא חישוב לפי חלקו המדווח של אטראו ברווח הנקי של ילין לפידות


Right
אבישי קרואני, מנכל פעילים / צילום: גיא הכט

פעילים: קרן המטבע הבינלאומית צופה `נחיתה רכה` של המשק האמריקאי ב- 2025

פרופ` ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר של פעילים
18/07/2024
Left

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.