הביטקוין בדרך לקרנות הנאמנות? 

המטבעות הקריפטוגרפיים בדרך לשוק קרנות הנאמנות. רשות ני"ע מתירה למנהלי הקרנות להגיש תשקיפים לקרנות מחקות חדשות שישקיעו בנכסים דיגיטליים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
ביטקויין (איור: פאנדר)ביטקויין (איור: פאנדר)

30/04/2024 דניאל דותן

רשות ני"ע מתירה למנהלי הקרנות להגיש תשקיפים לקרנות חדשות שישקיעו בנכסים דיגיטליים, כשההשקעה תבוצע בקרנות מחקות ולא ישירות בנכסים.

הרשות הוציאה מכתב למנהלי הקרנות, בהמשך להליך בחינה שמתבצע ברשות לגבי אפשרות הפרסום של תשקיפי קרנות נאמנות הכוללים חשיפה לנכסים דיגיטליים באמצעות חוזים, והדרישות שיחולו בעניינם לרבות אפשרות של קביעת הוראה ייעודית בנדון. 

החשיפה לנכסים הדיגיטלים תותר באמצעות חוזים בלבד שנסחרים בבורסות בעלות רישיון. נכון להיום, יש רק שני חוזים כאלה, אחד על הביטקוין והשני על איתריום. כפי שאושר בשיחה עם דוברות רשות לני"ע. 

במכתב ששלחה למנהלי הקרנות, מבקשת רשות ני"ע לעדכן כי סגל הרשות יקבל לבדיקה טיוטות תשקיפי קרנות נאמנות כאמור שיוגשו אליו. 

עוד מפורטים במכתב הדגשים לגבי טיוטות אלה, והם: החשיפה לנכסים הדיגיטליים תתאפשר באמצעות חוזים בלבד; החשיפה לחוזים אשר נכס הבסיס שלהם הוא נכס דיגיטלי תתאפשר רק בקרנות מחקות אשר נכס המעקב שלהן הוא החוזה או בקרנות מנוהלות בהן החשיפה לחוזה מופיעה בשם הקרן ואפיק השקעה העיקרי שלהן הוא אותו חוזה; בחשיפה לנכס דיגיטלי גלומים סיכונים ייחודיים. מנהלי הקרנות מתבקשים לכלול לפיכך בטיוטות התשקיף שיוגשו לסגל את כל גורמי הסיכון הרלוונטיים לאחר שקיימו דיון בפורומים המתאימים במנהל הקרן.

רשות ני"ע מבהירה כי בדיקת טיוטות התשקיף נעשית כחלק מהליך הבחינה האמור, ואין בה כדי להצביע על תוצאות הליך הבדיקה לרבות ביחס לפרסום עתידי של התשקיפים או הדרישות שייקבעו בעניינם.

בתחילה תותר ההשקעה במטבעות הדיגיטליים ביטקוין ואת'ריום, כפי שאושר בשיחה של כתבת פאנדר עם דוברות רשות לני"ע. 

"אנו בהחלט מאמינים שזה צעד נכון. בוודאי לקרנות שמתמקדות בתחום", אומר אייל חיים, סמנכ"ל שיווק באיילון קרנות נאמנות, "ישנן 12 ETF בעולם, בביטקויין, וזה ינגיש את המוצר גם למשקיעים מקומיים בשקלים".

עוד מציין חיים, כי השקעה במטבעות קריפטוגרפיים באמצעות קרנות מחקות היא עדיפה בהחלט: "זה בשקלים, בפיקוח מלא של הרשות לני"ע ובשקיפות מלאה". הוא אומר. 


Right
Left

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.