חברות בבורסה בת"א יחויבו להכריז על סכום הדיבידנד למניה שיחלקו לציבור 

הבורסה בתל אביב מיישרת קו נוסף עם הבורסות בעולם: דירקטוריון הבורסה לני"ע אישר אמש תיקון לפיו חברות נסחרות המחלקות דיבידנד יחויבו לדווח את סכום הדיבידנד למניה לציבור חלף דיווח על סכום הדיבידנד הכללי שיחולק

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר

23/05/2024 עומר רגב

דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר בישיבתו מיום 22 במאי, 2024 תיקון לכללי הבורסה לפיו חברות המחלקות דיבידנד, יחויבו לדווח את סכום הדיבידנד למניה לציבור וזאת חלף דיווח על סכום הדיבידנד הכללי שיחולק.  בהתאם לכך, החברה תוכל לעדכן את סכום הדיבידנד הסופי למניה עד 2 ימי מסחר לפני היום הקובע. משמעות הדבר שבמקרים של מימושים לפני המועד הקובע, סכום הדיבידנד למניה לא ישתנה וסכום הדיבידנד הכללי יגדל. 

החלטה זו היא צעד נוסף במאמצים שנוקטת הבורסה להתאים את פעילותה לסטנדרטים המקובלים בעולם. בבדיקה שערך סגל הבורסה נמצא כי כך נהוג בבורסות מובילות בעולם, דוגמת בורסות בארה"ב ובאנגליה. מאמצי הבורסה נועדו לעודד פעילות משקיעים זרים בבורסה בת"א ובכך להגדיל את הסחירות במניות הנסחרות בה וכן להבטיח וודאות למשקיעים המקומיים והבינלאומיים ביחס לסכום הדיבידנד למניה וחישוב שער אקס מדוייק יותר. 

מבדיקת סגל הבורסה נמצא כי כ- 75% מהחברות הנסחרות בבורסה מדווחות כבר כיום על סכום הדיבידנד למניה לפני המועד הקובע, זאת למרות שמדיניות חלוקת הדיבידנד שלהם נגזרת משיעור הרווח. 

החברות הנסחרות מכירות באופן מדוייק את טבלת ההון הרשום (CAP TABLE) שלהן, מה שמאפשר להן לגדר את סכום הדיבידנד הכללי לחלוקה, בהתחשב במימושים הצפויים בניירות הערך ההמירים שלהן, ממועד ההכרזה על הדיבידנד ועד ליום הקובע לחלוקתו ובנוסף קיימת לחברות האפשרות לחסום למספר ימים לפני היום הקובע את אפשרות המימוש.

בכפוף לאישור הרשויות, ההחלטה תיכנס לתוקף ביום ה-1 בפברואר 2025.


 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.