שווי תיק ההשקעות צנח ב 90% - בעקבות תקלת שיערוך בקרן הכספית  

הפסדתי 90% בקרן הכספית שלי, איך זה יכול להיות? זו התקלה שדיווחו הבוקר לקוחות רבים | לקוחות רבים מדווחים הבוקר על תקלה מטרידה, כאשר שווי תיק ניירות הערך המוצג בחשבונות שלהם בבנק קטן ב-90% משווי התיק כפי שאמור להיות בפועל.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Photo Arrow Down Nontapan Nuntasiri Dreamstime.comPhoto Arrow Down Nontapan Nuntasiri Dreamstime.com

14/04/2024 אדם כהן


הפקדתי כספים בקרן כספית, ''הראל כספית שקלית כשרה'', אני רואה עכשיו שיש כאן ירידה של 90% בשווי הקרן, מישהו יודע להסביר במה מדובר?

כך נפתחו לא מעט פוסטים בקבוצות הפיננסיות השונות, שדיווחו על ירידה של 90% בשווי הקרן הכספית שלו. הדבר עורר תגובות רבות של גולשים, שאף הם חוו את ירידת הערך המשמעותית הזו, באופן לא ברור. להזכיר, מדובר בקרן כספית, שעיקר תפקידה הוא בראש ובראשונה לשמור על ערך הקרן של המשקיע, ולייצר תשואה שקרובה לריבית בנק ישראל ככל שניתן. אין ספק שהעובדה שערך הקרן ירד באופן כה משמעותי, עורר תגובות רבות של גולשים נוספים, שאף הם חוו את ההפסד האמור. שוב, במוצר שלא אמור לתאר הפסדים כמעט בכלל.


כאמור, לקוחות רבים דיווחו הבוקר על תקלה מטרידה, כאשר שווי תיק ניירות הערך המוצג בחשבונות שלהם בבנק קטן ב-90% משווי התיק כפי שאמור להיות בפועל. בבנקים טוענים כי התקלה נובעת מטעות שיערוך. התקלה קשורה בקרנות: "הראל כספית שקלית כשרה" ובקרן ״הראל כספית שקלית״. ביום שישי בוצע בקרנות איחוד יחידות ביחס של 10:1. כתוצאה מכך, כל מחזיקי הנייר ראו את שווי האחזקה בקרן הזאת צונח ביחס של 1 ל-10. התקלה אמורה להיפתר בהקדם, והשווי יחזור לקדמותו. 


להלן הודעת הקרנות של הראל:

הראל (00) כספית שקלית כשרה (מספר קרן: 5137815)

מנהל הקרן מודיע כי ביום 12/04/2024 :
יבוצע איחוד יחידות באופן שכל 10 יחידות בנות 1 ₪ ע.נ. יהפכו ל 1 יחידות.

מנהל הקרן לא ימיר במזומנים שברי יחידה שייווצרו עקב איחוד היחידות, אולם יכול ושברי היחידה האמורים יומרו במזומנים על ידי המפיצים בהתאם לנהלים כפי שיהיו קיימים אצל כל מפיץ.

הנאמן לקרן, יובנק חברה לנאמנות בע"מ, הודיע למנהל הקרן כי הוא לא רואה מניעה לבצע איחוד יחידות בקרן.

מנהל הקרן קיבל אישור מרשות המסים לפיו, בין היתר, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים שנקבעו באישור האמור, לא יחשב איחוד היחידות בקרן "מכירה" כהגדרתה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה ויחול רצף מס. 

מובהר בזה, כי שווי היחידות בידי מי שהחזיק ערב איחוד היחידות ביחידות הקרן לא ישתנה כתוצאה מאיחוד היחידות. 


הראל (00) כספית שקלית (מספר קרן: 5119409)

מנהל הקרן מודיע כי ביום 12/04/2024 :
יבוצע איחוד יחידות באופן שכל 10 יחידות בנות 1 ₪ ע.נ. יהפכו ל 1 יחידות.

מנהל הקרן לא ימיר במזומנים שברי יחידה שייווצרו עקב איחוד היחידות, אולם יכול ושברי היחידה האמורים יומרו במזומנים על ידי המפיצים בהתאם לנהלים כפי שיהיו קיימים אצל כל מפיץ.

הנאמן לקרן, מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ, הודיע למנהל הקרן כי הוא לא רואה מניעה לבצע איחוד יחידות בקרן.

מנהל הקרן קיבל אישור מרשות המסים לפיו, בין היתר, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים שנקבעו באישור האמור, לא יחשב איחוד היחידות בקרן "מכירה" כהגדרתה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה ויחול רצף מס. 

מובהר בזה, כי שווי היחידות בידי מי שהחזיק ערב איחוד היחידות ביחידות הקרן לא ישתנה כתוצאה מאיחוד היחידות. 

_______________________________________________________

מהראל פיננסים נמסר
: נכסי הלקוחות לא נפגעו או נגרעו. מדובר במהלך שהינו טכני במהותו שנעשה לטובת הלקוחות לשם הקטנת התנודתיות במחיר היחידות. היות שמבחינה טכנית לא ניתן להשלים את המהלך ביום אחד, נגרמו, באופן זמני ולזמן קצר, שינויים תצוגתיים בלבד בערך היחידות.

הערך האמיתי (כאמור, ללא פגיעה בנכסי הלקוחות) ישוקף ללקוחות למחרת היום ובסיום מסחר מלא. 

Right
מדד S&P 500 / איור: פאנדר

קרנות מחקות S&P500

נטלי גרין
17/05/2024
קרנות נאמנוות; צבי סטפק, צילום: עמי ארליך / Photo-Stock-Darren4155-Dreamstime.com

תעשיית קרנות נאמנות חוגגת 500 מיליארד שקלים, סיבה למסיבה?

צבי סטפק, ממייסדי מיטב בית השקעות
08/05/2024
Left

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.