10 הקרנות הגדולות בקטגוריה: מניות Large & Mid Cap  

קטגורית קרנות העוסקות במניות הגדולות והבינוניות. יש בה המון פוטנציאל במגמה חיובית של השוק אבל חייבים לגוון כדי לנצל את מלוא מרווח האפשרויות שבקטגוריה זו

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Dreamstime ImagesDreamstime Images

01/05/2024 משה שלום

בסיום חג הפסח, ראינו שהבורסה הישראלית מתחילה את השגרה החדשה מנקודה די חיובית. ולמרות שהייתה תקופה מאיימת מצד שוק המניות האמריקאי, הדולר-שקל חזר היום (30-04-2024) לאזור ה-3.75 שמבטא אופטימיות לגבי עסקת חטופים אפשרית.

יש לומר מיד שהסיבה שהדולר-שקל מגיב תמיד בירידות לקראת עסקת חטופים אפשרית נובעת מדבר אחד, ודבר אחד בלבד: עסקת חטופים אומרת עצירה של המלחמה לתקופה די ארוכה וזה אומר וודאות ביטחונית זמנית בדרום בטח, ואולי עם סיכוי לשקט יחסי גם בצפון. אני בטוח שכל אחד מחברי הבורסה, כאנשים, יהיו שמחים מאוד על החזרת חטופים אבל אין בזה ממשות כלכלית אלא רק כגורם הממעיט את העימות בינינו ובין החמאס, כאשר אנו גם מרצים בכך את האמריקאיים שממש לא רוצים שנפתח בתמרון ברפיח.

ובכן, ירידה בדולר-שקל מציין את הסנטימנט הזה והעליות בשוק המניות המקומי מאשרות אותו במעשים של קניית סחורה, למרות שהמדדים האמריקאיים ירדו לא מעט בתחילת המסחר שלנו. כל זה כדי לומר שאם תתקיים עסקה כזו, שוק המניות שלנו יצליח לנצל זאת לבנייה מחדש של מגמה עולה בריאה, עד שנראה מחדש את איומי המלחמה בדרום ובצפון. ירידות חזקות מדי בוול-סטריט ישבשו, כמובן, כל בנייה של מגמה חיובית כז.

בכל מקרה, לצורך דיון בקרנות הטובות במקרה של שיפור שוק המניות הישראלי, הנה 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה: מניות Large & Mid Cap:

שם קרן הנאמנות
מנהל הקרן
תשואה יומית
מתחילת החודש
מתחילת השנה
שנה
חשיפת מטח
חשיפת מניות
דמי ניהול
גודל קרן
תאריך שער
ותק
גיוס אחרון
מיטב ת״א 125
מיטב
1.23%
-1.54%
7.51%
17.33%
10%
120%
1.85%
531.60
30-אפר
24.99
-18.50
הפניקס קסם ת"א 125
קסם
1.14%
-3.19%
4.27%
14.30%
10%
120%
1.84%
524.00
30-אפר
14.85
-0.72
ילין לפידות מניות ערך ת"א 125
ילין לפידות
0.78%
-3.79%
4.42%
9.65%
30%
120%
1.50%
405.70
30-אפר
5.37
-2.35
אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל
אילים
1.02%
-3.59%
5.34%
19.50%
30%
120%
0.95%
378.60
30-אפר
5.41
70.45
אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING
אלטשולר שחם
0.26%
-2.09%
9.38%
14.40%
30%
120%
1.25%
276.00
30-אפר
9.47
-7.07
מיטב מניות ת"א MID CAP
מיטב
1.08%
-0.82%
7.69%
20.60%
10%
120%
1.79%
267.90
30-אפר
20.87
-18.41
קסם אקטיב ת"א 90 ויתר
קסם
0.25%
-3.95%
8.66%
20.42%
10%
120%
2.20%
207.10
30-אפר
43.36
-6.43
הראל מניות ישראל Large & Mid Cap
הראל
1.01%
-2.73%
0.49%
9.92%
10%
120%
1.84%
189.50
30-אפר
2.62
-6.75
קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap
קסם
-0.78%
-0.12%
5.82%
25.20%
30%
120%
1.26%
186.90
25-אפר
5.68
-4.97
מור מניות ת"א 125
מור
0.95%
-1.79%
4.45%
16.25%
10%
120%
1.75%
160.90
30-אפר
11.42
-2.00
ממוצע קטגוריה
 
0.77%
-2.67%
6.04%
15.85%
 
 
 
 
 
 
 

כאשר אנו בוחנים את טבלה הזו אנו רואים מיד שיש כאן שני סוגים של קרנות: אלו העוסקות במניות הנמצאות במדד מניות (ת"א 125, ת"א 90, MID CAP, יתר) ויש כאלו שמנהלות את התיק על בסיס האפיון של מניות בעלות שווי שוק גדול ובינוני אבל בלי הגבלה מפורשת למניות של מדד זה או אחר.

האם ניתן לתת כללים לעניין הטיב של התעסקות מסוג זה או אחר? לא ממש. הנה דוגמה: הראל וקסם אקטיב מציגות קרנות דומות באפיון (Large & Mid Cap – דהיינו, ניהול חופשי) אבל זו של קסם הינה הטובה ביותר שנתית, עם 25.20%, כאשר זו של הראל שנייה מלמטה עם 9.92% בלבד. כמו כן, ילין לפידות מנהלת תיק מניות ערך מתוך ת"א 125 אבל הניבה רק 9.65% בלבד שנתית מול קרן ממיטב (מיטב ת"א 125) אשר הצלחה להניב 17.33% באותה תקופה.

אגב, שימו לב ש-6 קרנות מה-10 הצליחו להביא תשואה טובה מהממוצע השנתי העומד על 15.85%, וזה המון, כאשר מסתכלים על קטגוריות שלמות. בדרך כלל, הקרנות הגדולות יותר אינן מתחרות בצורה טובה כל כך עם ביצועי קרנות קטנות או של הוסטינג. אז מה היה לנו כאן? ראשית נאמר שאכן הייתה מכה למניות בשוק שלנו מאז תחילת החודש, בהשראת וול-סטריט והעניינים שלנו.

כל הקרנות הניבו תשואה שלילית. אבל כאשר מסתכלים מתחילת השנה, ניתן להבחין בהבדלים משמעותיים בין הקרנות: הטובה הינה זו של אלטשולר שחם, עם 9.38%, כאשר הגרועה הינה זו של הראל, עם 0.49% בלבד. הפרש עצום! גם כאשר אנו משווים לממוצע של 6.04% הביצועים של אלטשולר שחם היו מצוינים! וברמה השנתית? הטובה יצאה זו של קסם אקטיב עם 25.20% כאשר הגרועה יצאה עם 9.65% (ילין לפידות). שוב: גם כאשר משווים לממוצע של 15.85% הביצועים של קסם אדירים ממש.

והנה, למרות כל זה, הקרן היחידה שהצליחה לגייס כספים בחודש האחרון הייתה זו של אילים (70.45 מיליוני שקלים). אגב, ביצועית, היא ממש לא רעה: 5.34% מאז תחילת השנה ו-19.50% שנתית. הביצועים הטובים של קסם לא הצליחו לשכנע את המשקיעים והם עדיין פדו בה ב-4.97- מיליוני שקלים. הקרן הגדולה ביותר הינה זו של מיטב ת"א 125, עם 531.60 מיליוני שקלים והקטנה ביותר היא זו של מור מניות ת"א 125 (דומות במהות) כאשר ההפרש עצום בקנה המידה של עניינן אצל המשקיעים.

איילים הינה הזולה ביותר, עם 0.95% דמי ניהול, כאשר היקרה ביותר היא זו של קסם, עם 2.20%. האם זה תרם לגיוס מול הפדיון של הכספים לקרנות האלו? שימו לב שהחשיפה למט"ח (הכוונה לחו"ל) ממש לא גדולה: בין 10% ל-30% בלבד. אגב, כל הקרנות מעודכנות ל-30-04-2024, חוץ מזו של קסם (הטובה שנתית...).

הנה גרפים של השוואת ביצועים של שנתיים, ושנה של הקרנות:
שימו לב שההובלה והמקום האחרון משתנים מאוד בשני הטווחים האלו: בשנתיים, אנו מקבלים את מיטב במקום הראשון כאשר הגרועה ביותר היא זו של אלטשולר שחם, ובגרף השנתי אנו מקבלי את ההובלה אצל קסם כאשר הקרן של ילין לפידות אחרונה. אין ספק שהתנודתיות הגדולה בין מה שראינו מאז 2022, ומאז 2023, שונה לחלוטין והשוני בכיווניות גם לא בוצע באותה עוצמה בקרנות המוצגות. בקיצור: השיקום מ-2022 ב-2023 היה שונה מאוד בין הקרנות.

לסיכום נאמר: מי שרוצה להיות בקרנות הגדולות של המניות הגדולות והבינוניות חייב להבין שלא כולם דומות או זהות במדיניות ההשקעה שלהן למרות היותן בקטגוריה אחת. התמקדות במדד או ניהול חופשי על פי גודל, ובמיוחד, כושר הניהול של מנהלי הקרנות בחברות השונות, יקבעו המון בתוצאה הסופית. מסקנה: לגוון ולחלק בין הסוגים שונים כאשר דמי הניהול של אילים, יחד עם ביצועה הטובים יחסית, בהחלט מצדיק את האמון שהובע על ידי הגיוס הבודד שראינו כאן. יחד ננצח!Right
Left

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.