בדיקת FUNDER - מניית טבע זינקה אחרי הדוחות – כמה הרוויח המשקיע הישראלי 

אמנם כבר מזמן לא המניה הגדולה באחזקות המוסדיים, אבל עדיין הציבור הישראלי חשוף לטבע בלא מעט מיליארדי שקלים, והעלייה האחרונה היטיבה איתו מאוד

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
המרכז הלוגיסטי של חברת טבע בשוהם, צילום: סיון פרג׳המרכז הלוגיסטי של חברת טבע בשוהם, צילום: סיון פרג׳

13/05/2024 משה מימון עורך אתר FUNDER

מניית טבע עלתה מאז הדוחות ב-16.5% בוולסטריט, ועלתה בארץ 17.2% (כולל נתוני יום ראשון). לאור זאת עולה השאלה, כמה ירוויחו המשקיעים מעליית המניה המשמעותית. יצאנו לבדוק זאת.

אתר Funder-AdviserLand מחזיק נתוני אחזקה של הגופים המוסדיים בארץ מתחום קרנות הנאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה. האתר לא מחזיק נתונים על גופי הביטוח. בכל מקרה יצאנו לבדוק כמה המשקיע הישראל הרוויח מאחזקות עקיפות בטבע.

הטבלאות המוצגות לפניכם הם לפי הגופים, ולא לפי הקופות העיקריות. הנתונים בטבלאות הם לפי מועד הדיווח האחרון של הגופים השונים. בקרנות הנאמנות מועד הדיווח האחרון הוא 29/2/24. בגופי ההשתלמות, גמל, פנסיה, התאריך יכול להשתנות בין הגופים.

אנחנו ב-FUNDER מפרסמים גם את התפתחות האחזקות במניות השונות, בקרנות הנאמנות, כדי לתת למשקיעים מושג על דעתם של מנהלי ההשקעות. לנתון זה קוראים Mutual Funds Volume, וזהו נתון בלעדי שמוצג אך ורק באתר FUNDER.

לפי נתון ה-MFV לגבי מניית טבע (תא) אפשר לראות שגופי ניהול ההשקעות בקרנות הנאמנות הגדילו אחזקות במניה החל ממאי שנה שעברה. לגבי TEVA (US) מנהלי הקרנות הגדילו באופן מצטבר את היקף האחזקות החל מחודש מרץ שנה שעברה. את היקף הגידול ניתן ללמוד לא רק מהגרף, אלא בעיקר מהיקף כמות האחזקה במניות.

 
אני מניח שאפשר ללמוד מזה גזירה שווה גם לגופים הגמל, ההשתלמות והפנסיה, למרות אופי השקעה שונה ומח"מ לקוח שונה.

מה היקף החשיפה וכמה הרוויחו המשקיעים

טבע היא המניה החמישית בהיקף האחזקה אצל קרנות הנאמנות, והיקף האחזקה בה (מקומי וארה"ב) מגיע לכמחצית מזה שקרנות הנאמנות מחזיקות במניית לאומי. בכל מקרה, כפי שניתן לראות בנתונים בטבלה המצורפת, טבע מוחזקת (ישראל וארה"ב) בהיקף של מעל 7 מיליארד שקלים על ידי הגופים המוסדיים בארץ (למעט חברות הביטוח). לאור זאת היקף הרווח לחוסך הישראלי באופן עקיף על החשיפה לטבע מסתכם בכ-1.2 מיליארד שקלים.

סיכום היקף אחזקות הגופים המוסדיים במניית טבע

סיכום היקף אחזקות הגופים המוסדיים במניית טבע

היקף אחזקה

גידול (א' שקלים)

קרנות נאמנות טבע

756,790

124,643

קרנות נאמנות TEVA

37,810

6,227

גמל והשתלמות TEVA

1,004,884

165,504

פנסיה TEVA

2,589,337

426,464

גמל והשתלמות טבע

898,929

154,616

פנסיה טבע

1,784,888

307,001

סה"כ (א' שקלים)

7,072,639

1,184,455

עלייה בטבע בארץ

17.20%

עלייה טבע US

16.47%


מי ייהנה הכי הרבה מהעליות בטבע

להלן נציג פירוט של הגופים השונים, שנמצאים באחזקות עיקריות במניית טבע. לא הצגנו את הקרנות השונות, אולם אפשר ללחוץ על הקישור של הגוף הרלבנטי כדי לקבל תמונה מפורטת יותר לגבי היקף האחזקות שלו במניה.

מבין קרנות הנאמנות, ילין לפידות מחזיק את ההיקף המשמעותי ביותר במניה, הן בארץ, והן בארה"ב עם מעל 25 מיליון שקלים במניה בארץ, וכמעט 124 מיליון שקלים במניה בארה"ב. לאור זאת היקף הגידול בילין לפידות עומד על כ-25 מיליון שקלים על שתי המניות. קסם עם אחזקה של 111 מיליון שקלים במניה האמריקאית. היקף הנכסים של קסם נהנה מגידול של כ-18 מיליון שקלים.

מבין גופי הגמל וההשתלמות, כלל מחזיקים מעל רבע מיליארד שקלים במניה בארה"ב, ולכן ייהנו מגידול של כ-37 מיליון שקלים בנכס המנוהל. אחריהם הפניקס עם מעל 214 מיליון שקלים במניה בארה"ב, ולכן ייהנו מגידול של כ-35 מיליון שקלים. מבין גופי הגמל וההשתלמות, מיטב מחזיקים במניה בארץ בהיקף המשמעותי יותר עם כ-125 מיליון שקלים, וייהנו מגידול של כ-21 מיליון שקלים עקב הגידול במניה. הפניקס אחריהם עם כ-93 מיליון שקלים, וייהנו מגידול של כ-16 מיליון שקלים.

מבין גופי הפנסיה, הראל מחזיקים במניה בארה"ב בכ-850 מיליון שקלים, ולאור זאת ייהנו מגידול בנכס של כ-140 מיליון שקלים. אחריהם מגדל עם 551 מיליון שקלים אחזקה, מה שיגדיל את היקף הנכס בכ-91 מיליון שקלים. מבין גופי הפנסיה שמחזיקים במניה בארץ, הראל מחזיקים במניה בכמעט 900 מיליון שקלים, מה שיגרור גידול של כ-154 מיליון שקלים. אחריהם הפניקס עם אחזקה בהיקף של כ-313 מיליון שקלים, שתגרור גידול של כ-54 מיליון שקלים בנכס.

אחזקות מנהלי קרנות במניית עיקריים TEVA (US)

מנהל השקעות

שווי (א' שח)

גידול (א' שח)

ילין לפידות

25,290

4,165

מור

4,613

760

ברומטר

4,534

747

מגדל

1,223

201

30 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 37.81 מיליון ב Teva Pharmaceutical Industries Ltd

37,810

6,227

אחזקות מנהלי קרנות עיקריים במניית טבע (תא)

מנהל השקעות

שווי (א' שח)

גידול (א' שח)

ילין לפידות

123,799

20,390

קסם

110,909

18,267

מיטב

87,379

14,391

הראל

86,899

14,312

מגדל

79,636

13,116

מור

72,307

11,909

פסגות

41,006

6,754

אי.בי.אי

21,190

3,490

פסטרנק שהם

16,123

2,656

פורטה

15,456

2,546

פורסט

14,022

2,309

אלטשולר שחם

11,949

1,968

דולפין

8,040

1,324

פוקוס

7,744

1,275

סיגמא

6,227

1,026

332 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 756.79 מיליון בטבע

756,790

124,643

אחזקת גופי גמל והשתלמות עיקריים במניית TEVA (US)

 שם התאגיד 

 שווי (א' שח) 

 גידול (א' שח) 

 כלל פנסיה וגמל בעמ 

226,687

37,335

 הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בעמ 

214,210

35,280

 הראל פנסיה וגמל בעמ 

146,960

24,204

 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמ 

95,320

15,699

 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ 

94,787

15,611

 מיטב דש גמל ופנסיה בעמ 

43,278

7,128

 

1,004,884

165,504

אחזקת גופי פנסיה עיקריים במניית TEVA (US)

שם התאגיד

שווי (א' שח)

גידול (א' שח)

הראל פנסיה וגמל בע"מ

850,252

140,036

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

551,440

90,822

כלל פנסיה וגמל בע"מ

524,546

86,393

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

359,740

59,249

הפניקס פנסיה בע"מ

279,140

45,974

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

18,099

2,981

סה"כ

2,589,337

426,464

אחזקת גופי גמל והשתלמות עיקריים במניית טבע (תא)

שם התאגיד

שווי (א' שח)

גידול (א' שח)

מיטב דש גמל ופנסיה בעמ

124,646

21,439

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בעמ

92,644

15,935

הראל פנסיה וגמל בעמ

62,929

10,824

ילין לפידות ניהול קופות גמל בעמ

41,042

7,059

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמ

36,691

6,311

כלל פנסיה וגמל בעמ

30,583

5,260

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ

24,711

4,250

סה"כ

898,929

154,616

אחזקת גופי פנסיה עיקריים במניית טבע (תא)

שם התאגיד

שווי (א' שח)

גידול (א' שח)

הראל פנסיה וגמל בע"מ

896,874

154,262

הפניקס פנסיה בע"מ

312,896

53,818

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

276,340

47,530

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

147,322

25,339

כלל פנסיה וגמל בע"מ

104,726

18,013

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

21,794

3,749

סה"כ

1,784,888

307,001


לגרף טבע לחצו כאן 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.