זו רק ההתחלה? כלכלן הראל בתגובה לצעדי הנגיד 

עפר קליין ראש אגף כלכלה ומחקר בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים: בנק ישראל נותן גב לשוק

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
עפר קליין ,צילום: יונתן בלוםעפר קליין ,צילום: יונתן בלום

07/07/2020 עפר קליין

עפר קליין ראש אגף כלכלה ומחקר בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים בתגובה מיידית למדד המחירים לצרכן:
 
בנק ישראל נותן גב לשוק. להערכתנו, אם תהיה הרעה נוספת נראה את בנק ישראל מגדיל את ההתערבות.
 
בנק ישראל הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי על 0.1 אחוז, יחד עם זאת לאור העלייה בנתוני התחלואה, ההגבלות הנוספות, ההרעה בתחזיות הצמיחה והעלייה במרווחי האשראי הבנק השיק צעדים משמעותיים נוספים.
 
הבולט ביניהם הוא השקת תוכנית רכישות של אג"ח קונצרניות (בנוסף לרכישת אג"ח ממשלתיות). הרכישות יהיו כרגע עד לתקרה של 15 מיליארד ₪; חברות ישראליות בלבד, אג"ח שקלי בלבד בריבית קבוע, ובדירוג A מינוס ומעלה.
 
התוכנית תתרום להערכתנו לצמצום המרווחים בשוק אג"ח החברות בדירוגים הגבוהים שעלו משמעותית במהלך חודש יוני. בנוסף, הבנק יגדיל את מגוון הנכסים שהבנקים המסחריים יוכלו להשתמש כבטוחה, כדי להגדיל את היצע האשראי במשק וזאת לצד הרחבת ההלוואות שבנק ישראל נותן לבנקים המסחריים בריבית אטרקטיבית (0.1% ל-3 שנים) בתנאי שהסכום ימשש כאשראי חדש לעסקים קטנים וזעירים.
 
תחזית הצמיחה השנה עודכנה כצפוי כלפי מטה למינוס 6 אחוזים השנה (מינוס 4.5% בתחזית הקודמת) ושיעור האבטלה צפוי להערכתם לעלות ל-9 אחוזים בסוף השנה (8.5% בתחזית הקודמת). הבנק אמנם צופה צמיחה חזקה של 7.5 אחוזים בשנה הבאה אך אי-הוודאות הגבוהה מעמידה זאת בסימן שאלה גדול יותר בהשוואה למשברים קודמים.
 
לגבי האינפלציה: להערכת הבנק האינפלציה בסוף השנה הבאה עדיין תהיה נמוכה מהגבול התחתון ולכן ובכפוף יש סיכוי שהריבית תרד קלות לכיוון האפס עד סוף השנה, אך להערכתנו לא לטריטוריה שלילית.
 
ההודעה מחזקת את הערכתינו שכל עוד הערכות האינפלציה כה נמוכות אין מניעה שהבנק ימשיך לפעול באגרסיביות. הבנק יפעל בכדי למנוע עלייה מהירה במרווחי התשואות באג"ח החברות, וגם לא יאפשר עלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות דבר שיאפשר לממשלה להמשיך ולגייס בזול. 

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.