תעשיית קרנות נאמנות חוגגת 500 מיליארד שקלים, סיבה למסיבה?  

תעשיית קרנות הנאמנות הגיעה ביום ראשון (5.5.24) לניהול נכסים בסך של 500,000,000,000 – חמש מאות מיליארד שקלים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
קרנות נאמנוות; צבי סטפק, צילום: עמי ארליך / Photo-Stock-Darren4155-Dreamstime.comקרנות נאמנוות; צבי סטפק, צילום: עמי ארליך / Photo-Stock-Darren4155-Dreamstime.com

08/05/2024 צבי סטפק, ממייסדי מיטב בית השקעות

תעשיית קרנות הנאמנות הגיעה ביום ראשון (5.5.24) לניהול נכסים בסך של 500,000,000,000 – חמש מאות מיליארד שקלים. שיא של כל הזמנים. זו בהחלט "סיבה למסיבה", אבל יש למסיבה הזו גם צדדים שמקלקלים אותה מעט.

אפשר להתעודד מעצם ההגעה לשיא שהיא תוצאה של גיוס 27 מיליארד שקלים בשליש הראשון של השנה ועליות השערים שנרשמו. אבל, לצד זה צריך לזכור, שחלק גדול מהגיוס  כ-12 מיליארד שקלים הגיע לקרנות הכספיות שהן כמובן חלק מהתעשייה, חלק שזכות קיומו בממדים הנוכחיים (כ-122 מיליארד שקלים) נובע מסיטואציה עכשווית של ריבית גבוהה הן בישראל והן בארה"ב. הפחתת ריבית בעתיד תפגע באטרקטיביות של הקרנות הכספיות, והתקווה היא, שהכספים המושקעים בהן יעברו לקרנות נאמנות מסורתיות אקטיביות ופסיביות. זה יהיה, כנראה, המבחן הבא של התעשייה.

בינתיים, עם כל השמחה, צריך לזכור, שהחלק של קרנות הנאמנות, מתוך סך הנכסים של הציבור גם כיום, כאשר הן נמצאות בשיא, עומד על כ-9%, נמוך בהרבה מהשיעור המקובל בשוקי חו"ל המפותחים, ונמוך גם מהשיעור בסוף 2014 בכ-11%. יש לכך כמה סיבות ואחת מהן היא שהמדיניות הממשלתית נותנת העדפה ברורה למכשירי חיסכון לטווח ארוך ומפלה לרעה בהיבטי מיסוי את תעשיית קרנות הנאמנות שמכוונת לחיסכון לטווח הבינוני.

תעשיית הקרנות המסורתיות האקטיביות (הלא כספיות) שהיא ה"לב הפועם של התעשייה" דורכת במקום כבר מזה שנים. בשנים האחרונות הייתה יותר יציאת כספים ממנה מאשר כניסה. ולמרות עליות השערים החדות שנרשמו בכל אפיקי ההשקעה ב-10 השנים האחרונות, סך הנכסים שלה כיום עומד על 160 מיליארד שקלים כמעט בדיוק כפי שהיה בסוף שנת 2013.


להלן נתוני היקף הנכסים בתעשיית קרנות הנאמנות לפי רשות ניירות ערך:

סיווג קרנות ("כותרת-על")

מספר הקרנות

שווי נכסים ליום 06/05/2024

שווי נכסים ליום 30/04/2024

שינוי מתחילת החודש

שווי נכסים ליום 31/12/2023

שינוי מתחילת השנה

(%)

(%)

(%)

גמישות

45

4,032

3,994

38

3,789

243

-0.80%

-0.80%

-0.80%

מניות בארץ *

274

69,389

69,804

-415

66,927

2,462

-13.80%

-14%

-14.70%

מניות בחו"ל *

610

113,219

110,027

3,192

95,111

18,108

-22.50%

-22.10%

-20.90%

ממונפות ואסטרטגיות *

60

2,595

2,512

83

2,495

100

-0.50%

-0.50%

-0.50%

קרן כספית

46

122,308

121,129

1,178

107,340

14,967

-24.30%

-24.30%

-23.50%

אג"ח בארץ- מדינה *

203

22,107

22,070

37

22,473

-366

-4.40%

-4.40%

-4.90%

אג"ח בארץ - חברות והמרה *

416

73,725

73,389

337

69,810

3,915

-14.70%

-14.70%

-15.30%

אג"ח בארץ משולבת- כללי *

442

79,485

79,180

305

75,435

4,050

-15.80%

-15.90%

-16.50%

אג"ח בחו"ל *

103

13,256

13,097

159

10,488

2,768

-2.60%

-2.60%

-2.30%

לתושבי חוץ בלבד

2

17

17

0

16

1

0%

0%

0%

סחורות

9

340

339

1

322

18

-0.10%

-0.10%

-0.10%

אגד קרנות

28

1,137

1,132

5

1,059

78

-0.20%

-0.20%

-0.20%

קרן סגורה

1

580

578

3

536

45

-0.10%

-0.10%

-0.10%

אחר

2

13

13

0

18

-5

0%

0%

0%

קרן גידור בנאמנות

25

446

446

0

224

221

-0.10%

-0.10%

0%

סה"כ קרנות מנוהלות

1,116

280,827

278,771

2,056

256,322

24,504

-55.90%

-56%

-56.20%

סה"כ קרנות מחקות (לא נסחרות)

670

83,137

81,750

1,388

74,361

8,776

-16.50%

-16.40%

-16.30%

סה"כ קרנות סל

480

138,686

137,207

1,479

125,361

13,325

-27.60%

-27.60%

-27.50%

סה"כ לשוק הקרנות

2,266

502,650

497,727

4,923

456,044

46,606

 

 

-100%

-100%

 

-100%

 

- נתוני שווי הנכסים בטבלה לעיל הינם במליוני ש"ח

*שווי נכסי הקרנות תחת כל כותרת על כולל בתוכו את שווי נכסיהן של הקרנות המחקות תחת אותה כותרת


Right
Left

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.