עוזרים לקרנות לשערך: השער הקובע בנגזרים ייקבע בדומה לסטנדרטים המקובלים בעולם  

על בסיס מידע שוק עדכני או חישוב תיאורטי אשר ישקף את השווי הכלכלי של הנגזר, זאת בדומה לסטנדרטים המקובלים בעולם - בסוף כל יום מסחר - שיטת חישוב זו תקל על מנהלי קרנות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
הבורסה, צילום: פאנדרהבורסה, צילום: פאנדר

16/01/2022 כלכלני הבורסה

שיטת חישוב זו תקל על מנהלי קרנות, חברי בבורסה וציבור המשקיעים לשערך תיקי השקעות ולהשוות בין התשואות שלהם ובכך להפוך את המסחר בשוק הנגזרים לנגיש יותר.

החל מהיום (16.1.2022) אופן חישוב השער הקובע בנגזרים הנסחרים בבורסה יותאם לסטנדרטים הבינלאומיים, כאשר לכל נגזר ייקבע שער המשקף את שוויו הכלכלי, בסוף כל יום מסחר. אם היו בנגזר עסקאות או ציטוטי מחיר העומדים בתנאים שנקבעו, השער הקובע ייקבע על פיהם. אם לא היו בנגזר עסקאות או ציטוטי מחיר כאמור, הבורסה תחשב ותפרסם לאותו נגזר שער קובע תיאורטי. 

שינוי זה נועד להביא לכך שאופן חישוב השער הקובע של נגזרים יהיה דומה לאופן בו מחושבים שערים אלו בבורסות לנגזרים בחו"ל. כלומר, במידה ואין מידע שוק עדכני לחישוב שער קובע, השער יחושב לפי שוויו התיאורטי של הנגזר. 

חישוב שער קובע באופציות יתבסס, ככל הניתן, על מידע מהשוק, דהיינו על שערי עסקאות או ציטוטי קניה ומכירה בספר הפקודות, כפי שיהיו סמוך לפני סיום המסחר. במידה שאין מידע (עסקאות או ציטוטים) מהשוק או שמידע זה אינו עדכני, השער הקובע ייקבע לפי השווי התיאורטי של הנגזר - מודל PCP או שווי תיאורטי על פי נוסחת B&S, בשילוב נתונים ממודל המשמש לבניית משטח תנודתיות. 

חישוב שער קובע בחוזים עתידיים יבוצע לפי נוסחה למחיר עתידי של נכס הבסיס (Forward Price). 

השינוי באופן חישוב השער הקובע בנגזרים יביא תועלת לכלל הגורמים בשוק ההון: מנהלי קרנות לא ייאלצו לשערך נגזרים לא סחירים על בסיס מודל פנימי, אלא יתבססו על השער הקובע שיחושב ויפורסם על ידי הבורסה ויהווה שער אחיד לכל הגורמים בשוק, לחברי הבורסה תהיה בקרה טובה יותר על תיקי השקעות הכוללים נגזרים, זאת על בסיס רווח\הפסד יומי מדוייק יותר מהקיים, ולציבור המשקיעים תתאפשר השוואה נאותה בין התשואות שישיגו מנהלי השקעות שבתיקיהם כלולים גם נגזרים. השינוי עונה גם על צרכי הגופים המוסדיים והצפי הוא שבעקבותיו תגדל פעילותם בשוק הנגזרים.  


 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.