סקירת מסחר || דויטשה בנק >> לא צפויה הקלה נוספת במדיניות מוניטרית 

סקירת הכלכלן הראשי של דויטשה בנק

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

15/07/2020 עידו אסיאג


הדוח השבוע הוא בסימן השבוע חמשת ה-C:


Central bank- החלטות בנקים מרכזיים ביפן, אירופה ומדינות נוספות צפויות השבוע. הקלה נוספת במדיניות המוניטרית לא צפויה כעת אך ראשי הבנקים המרכזיים ירצו לאותת שהם עומדים על המשמר במידת ויהיה צורך בהרחבה נוספת של המדיניות.

CPI - נתוני אינפלציה באירופה ובארצות הברית לא צפויים להצביע על עלייה בקצב עליית המחירים, אך הציפיות לעתיד כעת בעלייה.

Chinese data- נתוני מאקרו שיתפרסמו בסין יישפכו אור על קצב ההתאוששות הכלכלית .

corporate earnings- עונת הדוחות לרבעון השני של חברות במדד האס אנד פי 500 יוצאת לדרך השבוע כאשר הפוקוס הוא על חברות סקטור הפיננסיים. ציפיות המשקיעים ירדו בחדות בשבועות האחרונים וכתוצאה מכך לא צפויה להיות אכזבה משמעותית מתוצאות החברות.

coronavirus- עלייה במספר הנדבקים במדינות מסוימות בארצות הברית ובשאר העולם עדיין לא הצליחו לשנות את ציפיות המשקיעים להתאוששות כלכלית מהירה אך המשך ההתפשטות עשוי להתחיל לשנות את הצפי להתאוששות כלכלית מהירה

תמונת המצב בשווקים:

בנקיים מרכזיים,נתוני אינפלציה,סין ודוחות רבעוניים של החברות והקורונה שממשיכה להתפשט ברחבי
העולם יהיו במוקד שבוע המסחר.
החלטות בנקים מרכזיים השבוע כוללות את יפן ובגוש האירו יחד עםמדינות נוספות. אין צפי בשלב זה להקלה מוניטרית נוספת מצד הנגידים במדינות אלה אך הם בהחלט ירצו
לאותת לשווקים שהם עם יד על הדופק ומוכנים להתערב במידת הצורך. נתוני אינפלציה בארצות הברית
ואירופה לא צפויים להצביע על האצה בקצב עליית המחירים אך התחזית לאינפלציה עתידית מתחילה לעלות.
נתוני מאקרו בסין צפויים לשפוך אור על קצב ההתאוששות הכלכלית במדינה. עונת הדוחות בארצות הברית
יוצאת לדרך כאשר השבוע במוקד הם חברות בסקטור הפיננסי. הציפיות הנמוכות מצד המשקיעים אמורים
לשמש כמגן ביטחון כנגד הפסדים שהיו עלולים להיווצר בעקבות אכזבה מביצועי החברות. התפשטות
הקורונה ועלייה במספר המקרים בארצות הברית ומדינות נוספות בעולם עדיין לא הביאו לשינוי בתחזיות
האופטימיות של השווקים להתאוששות כלכלית אך קיים פחד כי זה אומר להשתנות.

יומן אירועים כלכליים:

שני
:
סין- השקעות זרות במדינה לחודש יוני.
ארצות הברית- מאזן התקציב הפדרלי לחודש יוני.

שלישי:

סין- נתוני סחר לחודש יוני.
גרמניה- מדד המחירים לצרכן לחודש יוני
גוש היורו- סקר הלוואות של הבנק המרכזי האירופי.
ארצות הברית-מדד המחירים לצרכן לחודש יוני.

רביעי:
יפן-החלטת ריבית ומדיניות הבנק המרכזי ביפן.
קנדה- החלטת ריבית ומדיניות הבנק המרכזי בקנדה.

חמישי:

סין- נתוני תמ"ג לרבעון 2, מכירות קמעונאיות לחודש יוני, השקעות בנכסים קבועים לחודש יוני, ייצור תעשייתי
לחודש יוני
גוש היורו- החלטת ריבית ומדיניות הבנק המרכזי האירופי.

שישי:

ארצות הברית-ביטחון צרכנים של מישיגן לחודש יוני.

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.