בורסה >> כמה כסף מרוויחים ממידע פנים ? התיק של דניאל בירנבאום ואיילה שרח כהן עבר לפרקליטות וחושף את המספרים 

התיק של דניאל בירנבאום, מנכ"ל סודהסטרים שהעביר לכאורה למקורבת אליו, איילה שרח כהן, מידע פנים על מניית סודהסטרים- עבר לפרקליטות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
דניאל בירנבאוםדניאל בירנבאום

09/07/2020 עידו אסיאג

להלן תקציר החשדות אשר עמדו בבסיס החקירה, כפי שהופיעו בנספח של בקשת רשות ניירות ערך  לבית המשפט:

על פי החשד, עניינה של חקירה זו נוגע לחשד לביצוען של עבירות שימוש במידע פנים ועבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד ושיבוש מהלכי משפט. חשדות אלה נוגעים לדניאל בירנבאום, מנכ"ל חברת סודהסטרים ודירקטור בה בתקופה הרלוונטית, וכן ביחס לחשודה איילה שרח כהן מקורבת של בירנבאום ועובדת לשעבר של סודהסטרים אשר חשודה בביצוע עבירות מידע פנים ועבירת שיבוש מהלכי משפט.

עפ"י החשד, מסר בירנבאום, איש פנים מתוקף היותו מנכ"ל חברת סודהסטרים בתקופה הרלוונטית לחשדות, מידע פנים לכהן, אשר פעלה במניות סודהסטרים תוך שימוש אסור במידע פנים זה.
מידע הפנים התייחס לדיווח מהותי וחיובי של החברה מיום 01.08.2018 באשר לתוצאותיה הכספיות החיוביות לרבעון השני לשנת 2018, ולדיווח מיידי מהותי וחיובי של החברה מיום 20.08.2018, ביחס למידע אודות רכישת החברה ע"י חברת PepsiCo, Inc., בעקבותיהם עלה שער מנית החברה בשיעור חד.

על פי החשד, השתמשה כהן במידע הפנים שנמסר לה מבירנבאום, ורכשה את מניות החברה בהיקף של מאות אלפי ₪ טרם פרסום הדיווחים האמורים. כמו כן, עלה חשד דומה של שימוש במידע פנים גם כלפי פעילות קודמת של כהן במניות סודהסטרים, טרם דיווח חיובי של החברה מיום 15.02.2017 אודות תוצאות דוח תקופתי ושנתי של החברה לשנת 2016, בעקבותיו עלה שער המניה בשיעור חד.

על פי החשד בעקבות פעילות אסורה זו גרפה כהן רווחים כספיים אסורים בחשבונה בסך כולל של כ-200 אלף ₪.

* הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה ולמסקנותיה. לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.
.

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.