כלכלני בנק הפועלים >> מספר המקרים המאומתים נמצא במגמת עלייה, ומגמת השיפור בפעילות הכלכלית נבלמה 

בנק ישראל ממשיך להגדיל את המאזן שלו, ופיקדונות הציבור גדלים בקצב מהיר. ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו בחודש אפריל גדלו פיקדונות הציבור ב-12%

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

29/06/2020 כלכלני פועלים

  • מספר המקרים המאומתים נמצא במגמת עלייה, ומגמת השיפור בפעילות הכלכלית נבלמה. אנו מעריכים כי בחודשים הקרובים התוצר לא צפוי לעלות על 90% מזה של ערב המשבר.
  • על פי סקר הלמ"ס 8.4% מכלל המועסקים עדיין בחל"ת. בהנחה ש- 75% מכלל העובדים בחל"ת ישובו לעבודתם, או ימצאו עבודה חלופית בחודשים הקרובים, אז שיעור האבטלה במשק יתייצב על כ-10%.
  • בנק ישראל ממשיך להגדיל את המאזן שלו, ופיקדונות הציבור גדלים בקצב מהיר. ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו בחודש אפריל גדלו פיקדונות הציבור ב-12%.
  • המיתון לא עוצר את הנפקות האג"ח. מתחילת השנה אנו רואים עלייה בהנפקות האג"ח של הסקטור הלא פיננסי, לרמה גבוהה מזו של 2019.
  • רכישות האג"ח הממשלתיות על-ידי בנק ישראל הספיקו עד כה לשמור על עקומי תשואות שטוחים ולמנוע עלייה במרווחי האשראי, אולם בנק ישראל מאותת שאם יעלה הצורך יתכן שנראה גם רכישות אג"ח קונצרניות בישראל.

 

ישראל

מספר המקרים המאומתים נמצא במגמת עלייה, ומגמת השיפור בפעילות הכלכלית נבלמה. צריכת החשמל לדוגמה, עדיין נמוכה בכעשרה אחוזים לעומת התקופה שטרם הקורונה, והרכישות בכרטיסי אשראי נמוכות בכ-12%. השגרה החדשה של ריחוק חברתי ושמים סגורים אינה מאפשרת כנראה פעילות כלכלית בהיקף מלא. היעדר הנסיעות לחו"ל תומך מעט בצריכה הפרטית, בעיקר בענפים כמו מזון, הלבשה והנעלה, וגם במלונות. שינוי ההתנהגות של הצרכנים בעקבות החשש מהידבקות הוא משמעותי יותר, ואפשר לראות זאת לדוגמה במיעוט הנוסעים ברכבת לאחר פתיחתה. חודשי הקיץ והחופש הגדול צפויים לפגוע ביכולות העבודה של הורים לילדים קטנים, והכנסתם של אלפי עובדים ועסקים עונתיים שבנויים על חודשים אלו תיפגע ככל הנראה. אנו מעריכים כי במציאות הזו התוצר בחודשים הקרובים לא צפוי לעלות על 90% מזה של ערב המשבר.

סקר מצב העסקים, שביצעה הלמ"ס בין התאריכים 15-17 ביוני, מעלה שעד כה פוטרו בשל הקורונה 4.5% מסך המועסקים ו-8.4% מכלל המועסקים דווחו על ידי המעסיקים כנמצאים בחל"ת. אם מונים את העובדים בחל"ת כמובטלים אז שיעור האבטלה כעת עומד על 16%. בהנחה ש-75% מכלל העובדים בחל"ת ישובו לעבודתם, או ימצאו עבודה חלופית בחודשים הקרובים, אז שיעור האבטלה במשק יתייצב על כ-10%. טרם ברור אם הממשלה תחליט להאריך באופן גורף את תקופת הזכאות לדמי אבטלה לעובדים אלו בחודש הבא.

בנק ישראל ממשיך להגדיל את המאזן שלו, ופיקדונות הציבור גדלים בקצב מהיר. ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו בחודש אפריל גדלו פיקדונות הציבור ב-12%. בארה"ב מצרף הכסף 2M (כולל גם מזומן) גדל בשנה האחרונה ב-23%. הגידול החד בפיקדונות הוא תוצאה של עלייה בסך האשראי במשק  (ניצול מסגרות אשראי לדוגמה) ורכישות האג"ח של בנק ישראל שמגדילות את בסיס הכסף.

הגידול המהיר באמצי התשלום אינו אינפלציוני בטווח הקצר, זה לא כסף שהציבור מתכנן לצרוך אותו בקרוב, או שהחברות מתכננות עמו השקעות. הפיקדונות שנוצרו משקפים את הביקוש לאשראי שנובע מחוסר הוודאות, ואת מדיניות האוצר ובנק ישראל שבאופן עקיף מפצים על אובדן הכנסות של חלק גדול ממשקי הבית. בד בבד, חלק ממשקי הבית שהכנסתם נפגעה פחות, חוסכים עתה יותר, בגלל המגבלות על טיסות לחו"ל ואיסור התקהלויות. ההשפעה של האבטלה הגבוהה היא משמעותית יותר בטווח של השנה הקרובה, והאינפלציה צפויה לכן להיוותר נמוכה – 0.7% על פי התחזית שלנו ל-12 החודשים הקרובים.

המיתון לא עוצר את הנפקות האג"ח. מתחילת השנה אנו רואים עלייה בהנפקות האג"ח של הסקטור הלא פיננסי, לרמה גבוהה מזו של 2019. כפי שניתן לראות בגרף גם בארה"ב הנפקות האג"ח עלו בתקופה זו. החברות מעדיפות להקדים את המימון כל עוד הריביות חסרות הסיכון ומרווחי הסיכון נמוכים. ההנפקות האלו פוגשות שוק נזיל שנובע ממדיניות הבנקים המרכזיים, או מרכישות אג"ח קונצרניות ישירות במקרה של ארה"ב.

בנק ישראל ימשיך לשמור על עקומי תשואות שטוחים ולמנוע עלייה במרווחי האשראי. רכישות האג"ח הממשלתיות הספיקו עד כה לשתי המטרות האלו, אולם בנק ישראל מאותת שאם יעלה הצורך יתכן שנראה גם רכישות אג"ח קונצרניות בישראל. ההנפקות הגדולות של האוצר יצריכו לדעתנו הגדלה של מכסת רכישות האג"ח, מעבר ל-50 מיליארד שקל, במהלך הרבעון האחרון של השנה.

גלובלי

עליה בשיעור ההדבקה ברחבי העולם ,תרמה לירידות בשוקי המניות, חרף נתוני מקרו חיוביים יחסית. מספר הנדבקים בעולם חצה את ה- 10 מיליון, ומספר המתים מהנגיף הגיע ל-500 אלף. בארה"ב נרשם בשבוע שעבר שיא יומי במספר מקרי קורונה חדשים וסך הנדבקים בנגיף עבר את ה-2.5 מיליון. מגמת עלייה מדאיגה נרשמה בעיקר במדינות בדרום, כגון פלורידה אריזונה, וקליפורניה. העלייה בהדבקות מנגיף הקורונה והחשש שחלק מהמגבלות על הפעילות ישובו, ויביאו לנסיגה בהתאוששות הכלכלית השברירית ממילא, היו הגורם הדומיננטי עבור השווקים בשבוע האחרון. מלבד ירידות השערים שנרשמו במרבית שוקי המניות בעולם, העלייה בסיכונים התבטאה גם בעלייה במרווחים של אג"ח קונצרניות בארה"ב, ובירידה בתשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים לרמה של 0.64%.

קרן המטבע מפחיתה תחזיות צמיחה וצופה שהתוצר לא ישוב לרמה של 2019 גם ב-2021. על פי העדכון משבוע שעבר, בקרן המטבע צופים שבשנת 2020 הכלכלה העולמית תתכווץ ב-4.9%, לעומת ירידה של 3.0% בתחזית הקודמת באפריל. התוצר בארה"ב יתכווץ ב-8.0% ובגוש האירו ב-10.2%. בשנת 2021 צופים חזרה לצמיחה של 5.4% בכלכלה הגלובלית. בארה"ב צפויה צמיחה של 4.5% ובגוש האירו של 5.4%. הצמיחה ב-2021 לא צפויה לפצות על אובדן התוצר שצפוי להירשם ב-2020 כך שבשנת 2021 התוצר ברוב המדינות יהיה נמוך מזה שב-2019.

ארה"ב - האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בחודש יוני של חברת IHS Markit לסך התפוקה (תעשייה ושירותים) רשם עלייה מ-37 נקודות במאי ל-46.3 נקודות ביוני. מדובר בהתאוששות מהירה המשקפת את השפעת הסרת המגבלות על פעילויות רבות. עם זאת, רמת המדד עדיין מתחת ל- 50 נקודות, ומשקפת מצב של התכווצות בפעילות. בשוק הנדל"ן נרשמו בחודש מאי נתונים מעורבים לגבי העסקאות. מכירות בתים חדשים התאוששו מהשפל שנרשם בחודש אפריל ועלו ב-16.6%, אך במכירות בתים קיימים נמשכה הירידה.

שיפור יחסי במצבם של הצרכנים בארה"ב. בהזמנות למוצרים בני קיימא נרשם במאי זינוק של 15.8% בעיקר בשל עלייה במכירת כלי-רכב. ללא כלי רכב נרשמה עלייה מתונה יותר של 4.0%. לאחר עלייה חדה של 10.8% בהכנסה הפרטית בחודש אפריל, שנבעה מתוכנית התמריצים של הממשל האמריקני, נרשמה בחודש מאי ירידה של 4.2% בהכנסה הפרטית. מנגד, הוצאות הצרכנים רשמו בחודש מאי עליה של 8.2% לאחר ירידה חדה של 12.6% באפריל. כתוצאה מכך, שיעור החיסכון שעלה באפריל בחדות לרמה של 32% ירד בחודש מאי לשיעור של 23%. מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש יוני עלה לרמה של 78.1 נקודות, המשקף עלייה נאה יחסית לעומת רמת המדד בחודשים אפריל ומאי. נתוני שוק העבודה היו מעורבים, אם כי נרשם שיפור מסוים בדרישות המתמשכות לדמי אבטלה, שהגיעו בשבוע האחרון אל מתחת ל-20 מיליון בפעם הראשונה מסוף אפריל.

הפד פרסם את תוצאות "מבחני הלחץ" לבנקים מהם עלה שמרבית הבנקים עמדו במבחני הלחץ. עם זאת, המבחנים הראו שבנקים מסוימים עלולים להתקרב לרמות ההון המינימליות הנדרשות בעקבות משבר שעשוי להיווצר בשל מגפת הקורונה. לאחר פרסום התוצאות הפד הודיע על איסור ביצוע של רכישה חוזרת של מניות עד לסוף השנה ועל הגבלות בחלוקת דיבידנדים. בעקבות ההגבלות החדשות נרשמה ירידה במניות הבנקים הגדולים בארה"ב.

האם הסגר המוקדם מציב את אירופה בעמדת יתרון על ארה"ב? מספר ההדבקות החדשות באירופה נמצא במגמת ירידה, ותושבי אירופה יוכלו בקרוב לשוב ולנוע ברחבי היבשת. נתוני האבטלה באירופה נמוכים עתה מאלו שבארה"ב, זאת בשל מודל הפיצוי של הממשלות האירופיות, שהעדיף לשלם למעסיקים עבור הותרת העובדים במקום עבודתם. העובדים בחל"ת בארה"ב קיבלו פיצויים נדיבים, אך בהיעדר מדיניות רווחה מפותחת כמו באירופה, ובעיקר ביטוח רפואי, ביטחונם האישי קטן יותר. גורמים אלו עשויים להביא לפגיעה מתונה יותר של הקורונה באירופה לעומת ארה"ב.

מדדי מנהלי הרכש מצביעים על שיפור מסוים בפעילות. האומדן לחודש יוני של מדד מנהלי הרכש לסך תפוקת גוש האירו ע"י IHS Markit הוא 47.5 נקודות, המבטא עלייה חדה לעומת הרמה של 31.9 נקודות בחודש מאי. מדדי אמון העסקים בגרמניה ובצרפת התאוששו בקצב מעט מפתיע בחודש יוני, אם כי הם עדיין נמוכים מהרמות שנרשמו בתחילת השנה.

 

 


 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.