בלעדי ל FUNDER - מהפכה בתעשיית קרנות הנאמנות בשנת 2021 - צמצום קרנות בקטגוריה 

מנהלי קרנות הנאמנות חותמים על רגולציה וולנטרית מול רשות ני"ע על צמצום קרנות דומות בקטגוריה. האם המהלך יצמצם קרנות בתעשייה ?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

30/12/2020 מערכת FUNDER

שנים של התנצחויות בין מצדדי מגוון קרנות רחב ("ריבוי קרנות בקטגורייה") לבין מצדדי ניהול ריכוזי ("קרן אחת בקטגוריה - למנהל השקעות קרן") מגיעות לקיצן עם הסכם וולונטרי בין מנהלי הקרנות לרשות לניירות ערך. ההסכם שמובא כאן הינו הסכם (כמעט סופי ומוסכם על ידי הרשות לניירות ערך.) שבו מתחייבים מנהלי הקרנות ללא יותר מקרן אחת או שתיים (תלוי בקטגוריה) בכל קטגוריה. ההערכה היא שבשנת 2021 יתחולל צונאמי של מיזוגים בין קרנות דומות ואף כאלו שלא לגמרי דומות, כאלו שכיום הרשות אפילו לא מאפשרת לעשותן, ותעשיית קרנות הנאמנות תעבור מהפכה הדומה אולי רק למה שנעשה בשנת 2008 עם שינוי הקטגוריות וכניסת המגבלות החדשות דאז כגון מגבלת החשיפות למט"ח ומניות. אין ספק שרפורמות בתעשיית הקרנות משפרת את את התעשייה אולם נראה שהפעם המהומה תהיה גדולה מכרגיל.

היתרונות של קרנות הנאמנות על פני מכשירים אחרים כוללת את היכולת של מנהלי הקרנות לנהל במקביל מגוון רחב של קרנות על בסיס מדיניות שונה ומותאמת לתקופה בשונה מקרנות השתלמות או קופות גמל להשקעה והיתרון הזה עכשיו הולך להעלם לתמיד. מנגד היכולת לבדוק את יכולותיו של מנהל ההשקעות תגדל ותהפוך ברורה יותר. המיזוגים הרבים הצפויים בהכרח יצרו קרנות גדולות הרבה יותר מכפי שקיימות היום והיעילות הזו עשויה להוזיל את דמי הניהול אולם גם תגביל את הגמישות של מנהלי הקרנות. כפי שאתם מבינים כל יתרון יש בו גם חיסרון ונראה שמנהלי השקעות קטנים יזכו לעדנה רבה שבה הם היחידים שיהיו ברשותם קרנות בהיקף נמוך שיכולות לנוע בצורה גמישה יותר בין אפיקי ההשקעה.

בהסכם מנהלי הקרנות מתחייבים באופן וולונטרי ונראה שיש הסכמה בין כלל מנהלי הקרנות כי הרפורמה נדרשת וטובה להם ולרשות ניירות ערך.

השאלה אם משהו בכלל שואל את הציבור מה הוא רוצה. לקוחות ימצאו בקרוב שהכסף שהשקיעו בקרן "ישראל ישראלי" נמצאת ב "ישראל והמזרח התיכון" (זו דוגמה כמובן) והשאלה האם המהלך לא יצור דווקא פדיונות ענקיים ופגיעה חמורה בלקוחות, שיאלצו מן הסתם לשלם מס רווחי הון טרם זמנם בעקבות רצונם לשנות את ההשקעה שנכפתה עליהם. בנוסף, הרפורמה מזמנת למנהלי הקרנות עוד הזדמנות להיפטר מקרנות לא מוצלחות ולהעלים היסטוריה לא מחמיאה מבלי להפסיד את הכסף שימוזג לקרנות דומות ואף לכאלו שלא ממש דומות. נקווה שזה יהיה שווה את המאמץ.

האם הרפורמה תצמצם קרנות נאמנות בתעשייה ? התחזית שלנו היא שלא. במקום ריבוי קרנות של מנהל בקטגוריה נקבל ריבוי מותגים ואם כיום יש כ 40 מנהלי קרנות בהוסטינג אנו צופים שמספרם יוכפל. בכל מקרה אנו מבטיחים שמערכת FUNDER תעמוד פה לרשותכם, יועצי השקעות, מנהלי השקעות ומשקיעים, לעזור לכם לעשות סדר בבלגן. בהצלחה.

נ.ב. אם אתם רוצים לשלוח מכתבי תגובה למערכת על הרפורמה נשמח לקבל ולפרסם. שלחו אלינו לדסק desk@funder.co.il 


להלן ההסכם המתגבש בין איגוד מנהלי קרנות הנאמנות לרשות ניירות ערך כפי שהגיע לידי כתב FUNDER:
המכתב נשלח מאגוד מנהלי הקרנות למנהלי הקרנות

קרנות דומות שאינן מחקות – מתווה וולונטריבשם חברי איגוד מנהלי קרנות להשקעות בנאמנות (ע"ר) (להלן: "
האיגוד"), אני מבקש לפנות אליך בנושא שבנדון, כדלקמן:

1.  כידוע, נושא ריבוי קרנות הנאמנות בישראל נדון בעבר רבות בין רשות ניירות ערך (להלן: "
הרשות") לבין האיגוד, תוך שהועלו שלל טיעונים בהקשר, הן כאלו התומכים בריבוי קרנות, הן כאלו המתנגדים לו.

2.  במסגרת זו, צוינו גם שינויים שנדרש לבצע בקשר עם מערכי הייעוץ בבנקים, לרבות מערכות הדירוג בהן נעשה אצלם שימוש, מקום בו מבוקש לטפל בנושא. ואכן, הרשות שיקפה כלפי האיגוד שמהלך לטיפול בנושא יעשה לא רק מול מנהלי קרנות הנאמנות, אלא גם מול מערכי הייעוץ בבנקים כאמור.

3.  בעקבות דיונים שנערכו בנושא בין הרשות לבין האיגוד, בהם התבקש האיגוד לנסות לגבש מתווה וולונטרי, שיוכל להביא לידי הפחתת כמות קרנות הנאמנות הדומות בישראל, מבקש האיגוד להציג להלן מתווה כאמור:

א.  הטיפול בנושא יבוצע בשתי גזרות במקביל ובמשולב, באופן שמיזוג הקרנות בהתאם למתווה יחל רק לאחר שהרשות תיישם פעולות מול מערכי הייעוץ וההפצה של קרנות נאמנות בישראל, במטרה להביא לטיוב תהליכי יעוץ ההשקעות המבוצעים על ידם, לרבות מערכות הדירוג המשמשות אותם, ותוך דיון עם איגוד מנהלי הקרנות בדבר הפרמטרים לפיהם נמדדות קרנות נאמנות, נקודות שיש לשפר בהיבטים אלו והצעות יעול.

הנחיות הרשות בנושא תחולנה באופן רוחבי על כל גורם מייעץ ו/או מערכת הפצת קרנות נאמנות בישראל, לרבות כאלו שיקומו בה בעתיד.

ב.  מנהלי הקרנות יקחו על עצמם לפעול בהתאם לפרטי המתווה שיובאו להלן.

ג.  מתווה זה יוחל על כל קרנות הנאמנות האקטיביות.

ד.  למעט בסיווגים שיוסכם עליהם בין הרשות לבין האיגוד כי הם סיווגים הטרוגניים,
מנהל קרן יהיה רשאי לנהל לכל היותר שתי קרנות דומות המסווגות לצורך פרסום באותה כותרת מאפיינת (בכפוף לקיומן של 12 קרנות בכל כותרת נפרדת כאמור, או מספר אחר שיוסכם עליו בין הרשות לבין האיגוד). סעיף זה יחול רק ביחס לכותרות שקיימת בהן תופעה של קרנות דומות. בכותרות שבהן עובר ליישום המהלך תופעת הקרנות הדומות אינה קיימת מנהל הקרן לא ינהל יותר מקרן אחת.

אין באמור כדי למנוע אפשרות לסגור קרנות ולפתוח קרנות, ובלבד שמתקיימת המגבלה האמורה.

ה.  על רקע ההתחייבות הוולונטרית שלקחו על עצמם מנהלי הקרנות כלפי הרשות בדבר הימנעות מביצוע שינויים מהותיים במדיניות ההשקעות של קרנות שבניהולם, ועל רקע ההתחייבות הוולונטרית שלקחו על עצמם מנהלי הקרנות כלפי הרשות בדבר הימנעות מביצוע שינויים קיצוניים בקרנות שבניהולם, ובשים לב לאפשרות שנכללה בהתחייבויות כאמור לפנות אל הרשות על מנת לאשר שינויים כאמור במקרים פרטניים, לרבות בדרך של מיזוגי קרנות, תבחן הרשות בגמישות המירבית בקשות למיזוגי קרנות שתוגשנה אליה על רקע התחייבות מנהלי הקרנות למתווה הוולונטרי הנוכחי, ו
בלבד שמיזוג כאמור יעשה באופן שכתוצאה ממנו שווי הנכסים בקרן הקולטת סמוך לאחר המיזוג לא יעלה על שוויה לפני המיזוג מוכפל במספר הקרנות שקלטה מוכפל פי 2.

ו.  מנהלי הקרנות יוכלו להוסיף/להסיר סימן קריאה ל/משמן של קרנות, וכן לערוך שינוי מדיניות השקעות מהותי המוביל לשינוי של פרופיל החשיפה של הקרן בדרגה אחת,  על מנת להתאים קרנות קיימות לכותרות מאפיינות חדשות, ועל מנת להימנע ממיזוג קרנות והקמת קרנות מחדש (לדוגמה: ניתן יהיה להוסיף לשמה של קרן 10/90 סימן קריאה ("!") על מנת שתוכל להישאר בכותרת המאפיינת הרלוונטית לה תחת המתווה החדש), בכפוף לקיום הלימה בין החשיפות בקרן ותשואתה עובר לשינוי האמור לבין סיווגה העתידי לאחריו, באופן שיאפשר לשמר את תשואות העבר של הקרן בקטגוריה החדשה אליה תשויך לאחר השינוי, כך שתתאפשר השוואתן לקרנות אחרות בקטגוריה באופן הוגן.

ז.  קרנות עוקבות תיקי בנקים לא ימנו כקרנות נוספות בכותרת מאפיינת לצורך סיווג קרנות בפרסום.

ח.  הפרמטרים הבאים יחשבו גורמים מבדלים בין קרנות המצדיקים פתיחת כותרות מאפיינות נפרדות לצורך סיווג קרנות בפרסום, בכפוף לקיומן של 12 קרנות בכל כותרת נפרדת כאמור (או מספר אחר שיוסכם עליו בין הרשות לבין האיגוד) –

גורמים מבדלים בקרנות אג"ח (לפחות 50%) :

1. 
קיומו של סימן קריאה בשם הקרן (בקרנות ששיעור חשיפתן למניות אינו עולה על 10%, ובלבד שכל קרנות האג"ח המשולבות במניות יתכנסו תחת כותרת העל "אג"ח בארץ - כללי" בלבד).

2. 
בידול בשיעור החשיפה למניות המותר (במדרגות שלא יפחתו מ- 5% ועד לחשיפה של 30%), ובלבד שכל קרנות האג"ח המשולבות במניות יתכנסו תחת כותרת העל "אג"ח בארץ - כללי" בלבד.

3. 
קרנות מוגבלות מח"מ ודירוג במדרג של 3 רמות לכל היותר (בקרנות ללא חשיפה למניות בלבד).

גורמים מבדלים בקרנות מניות (לפחות 50%)

בידול בשם הקרן ובמדיניות ההשקעות (מעל 50%) המשקף
התחייבות להשקיע את רוב נכסי הקרן במניות של חברות בעלות מאפיין ספציפי  (סקטור, בסיס גאוגרפי, מאפיינים המתייחסים לפעילות הכלכלית של החברה וכו') יוסכם עם הרשות בהתאם לאמור בסעיף 3(ד) לעיל.

גורמים מבדלים בכל הקטגוריות :

1.  מסלול מס.

2.  מטבע בו נקובה הקרן.

3.  מנוטרלת מטבע

4.  כשרות.

5.  שיעור הוספה של 0.5% לפחות, ובלבד שדמי הניהול של הקרן נמוכים מדמי הניהול בקרנות הדומות האחרות שבניהול המנהל בקטגוריה.

6.  קרן  עם פקודה מינימלית בגובה 250,000  ₪.

ט.  כשמנהל ההשקעות הינו מנהל השקעות חיצוני, בעל רשיון ניהול תיקים, שאינו נמנה על קבוצת החברות עימן נמנה מנהל הקרן וששמו נכלל בשם הקרן, ימנו בנפרד ממנהל הקרן, אולם לא יתאפשר למנהל החיצוני לנהל שתי קרנות דומות.

גם קרנות להן מייעץ יועץ חיצוני, העומד בהגדרה שלהלן, וששמו נכלל בשם הקרן, ימנו בנפרד ממנהל הקרן, אולם לא יתאפשר ליועץ לייעץ לשתי קרנות דומות. לצורך כך, "יועץ חיצוני" –

יועץ שמתקיימים בו התנאים הבאים:

א.  הוא מחזיק במערך ניהול השקעות עצמאי ונפרד ממנהל הקרן.

ב.  הוא מנהל כספי אחרים, בישראל ו/או מחוץ לישראל, בהיקף של מיליארד ₪ לפחות, באופן שאינו כפוף לרגולציה החלה על מנהלי תיקים בישראל.

י.  היתר רשות ני"ע להקמת קרנות חדשות ינתן בהתאם לכללים שנקבעו במתווה.

יא.  לצד האמור, מוסכם כי מקום בו תידרש הבהרה של סעיפים בנוסח המתווה הוולונטרי כאמור לעיל, הוא יובהר בהסכמה עם הרשות וכי אישור כאמור כלפי הרשות בדבר התחייבות מנהלי הקרנות בישראל למתווה זה לא ימנע את האפשרות לפנות ולהציג לרשות מקרים פרטניים ולדון עם הרשות על אודות מתן מענה למקרים אלו. מקום בו מקרה פרטני הוחרג מהאמור לעיל, תודיע הרשות על אודות כך.


יב.  המתווה ייושם במהלך המחצית הראשונה של 2021 במספר פעימות, שכל אחת מהן תתייחס לאשכול של כותרות מאפיינות.
 

Right
Left

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.