rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
לשכת יועצי השקעות

לאומי >> נמשכת מגמת העלייה בתיירות הנכנסת לישראל

16/07/2017     יניב בר  
ריבית בנק ישראל הריאלית עדיין שלילית-האם הולמת את מצב המשק?

בנק ישראל הודיע ב-10 ביולי כי הריבית תיוותר ברמה של 0.1%. בהחלטת הועדה המוניטרית הודגשה העובדה כי סביבת האינפלציה עדיין נמוכה מהיעד (1%-3%). אמנם, לדברי הוועדה, ישנם גורמים הצפויים לתמוך בעליית האינפלציה, בהם השכר העולה, קצב צמיחה הנאה בישראל והתאוששות הצמיחה והאינפלציה בעולם, אך מנגד גורמים אחרים השפיעו וישפיעו על המחירים במשק בכוון של האטה, בעת הקרובה. בין השאר, צוינו הייסוף שהתרחש, התגברות התחרות במשק וצעדי הממשלה להפחתת יוקר המחיה. הותרת הריבית ברמתה לצד האמירה בהודעת הוועדה המוניטרית כי המדיניות המרחיבה תיוותר על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד, וזאת, כדברי הנגידה במסיבת עיתונאים, גם אם בנקים מרכזיים נוספים יתחילו לצמצם את ההרחבה המוניטרית, מעידות כי ניתן משקל רב יותר להשפעות של התהליכים הגורמים להאטה בקצב עליית המחירים. 

בהקשר זה נשאלת כמובן השאלה בדבר מידת האפקטיביות של המדיניות המוניטרית בהשפעתה על גורמים כמו אלה שצוינו לעיל, בהתחשב בכך שהריבית הריאלית לטווח הקצר הינה שלילית, מזה זמן רב, כפי שניתן לראות בגרף. בנוסף, הנגידה הדגישה בדבריה במסיבת העיתונאים, כי תמונת הפעילות הכלכלית מוסיפה להיות חזקה (חטיבת המחקר של הבנק אף עדכנה כלפי מעלה את תחזית הצמיחה ל-2017 ל-3.4%) אך מנגד, נשמרת כאמור, ריבית ריאלית שלילית ההולמת, להערכתנו, משק בו הפעילות הכלכלית חלשה או כזאת הצפויה להיחלש. לכן, איננו בטוחים, כי בתנאי המשק הנוכחיים, התועלת גוברת על הנזק האפשרי, מהמתנת יתר עד לראשיתו של שינוי במדיניות המוניטרית. 
נמשכת מגמת העלייה בתיירות הנכנסת לישראל 

התיירות הנכנסת לישראל מוסיפה להתחזק. כך, מספר התיירים שנכנסו לישראל בדרך האוויר בחודש יוני עמד על כ-264 אלף תיירים (נתון מנוכה עונתיות), הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה בשנים האחרונות (ראה/י תרשים). נתון זה, משקף עלייה של כ-3.6% בהשוואה לחודש הקודם, ועלייה של כ-20.6% בהשוואה לחודש המקביל אשתקד.

הגידול במספר התיירים הנכנסים לישראל בחודש יוני, נתמך בעלייה בתיירות הנכנסת מהמדינות המובילות, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. העליות הבולטות ביותר נרשמו בתיירות הנכנסת מפולין, רומניה, גרמניה, ארה"ב ואיטליה. זאת, בין היתר, על רקע שיפור מסוים במצבם הכלכלי של משקי הבית באותן מדינות ועל אף החולשה במרבית המטבעות של מדינות יבשת אירופה המייקרת את העלויות לתייר המטייל בישראל. 

בחינה של הנתונים לתקופות זמן ארוכות יותר מבליטה את הגידול המרשים שחל בתיירות הנכנסת מתחילת שנת 2017. כך, בחציון הראשון של שנת 2017 חל גידול של כ-20.4% בממוצע החודשי של מספר התיירים הנכנסים לישראל בדרך האוויר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (מנוכה עונתיות), וגידול של כ-11.4% בהשוואה לחציון הקודם. עלייה זו התרחשה על רקע השיפור במצב הביטחוני בישראל, לאחר תקופה ממושכת של חוסר יציבות ביטחונית.  במבט קדימה, ניתן לומר כי במידה ותישמר היציבות במצב הביטחוני במדינה, המגמה החיובית בתיירות הנכנסת צפויה להימשך, בפרט בחודשי הקיץ, ולתרום להאצת הפעילות בענף המלונאות ולהמשך הגידול ביצוא שירותי התיירות גם ברביע השני של השנה. 

הגירעון בתקציב נמוך מהיעד ומאפשר הפעלת אמצעי מדיניות תומכי צמיחה

במחצית הראשונה של השנה הסתכם הגירעון בתקציב המדינה בכ-9.0 מיליארד ₪ בהשוואה לכ-3.1 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. זאת, כאשר בתקציב לשנת 2017 כולה מתוכנן גירעון שנתי בסך של כ-36.6 מיליארד ₪ שהם כ-2.9% תוצר. לעומת זאת, הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים המסתיימים ביוני 2017 הסתכם על פי אומדני משרד האוצר בכ- 2.5% תוצר. עם זאת, כאשר מנטרלים את השינוי בהתפלגות הוצאות משרד הביטחון במהלך השנה, אשר הביאה לגידול משמעותי בביצוע התקציב בחודשים ינואר-יוני, הרי שאומדן הגירעון המצטבר בשנה האחרונה הסתכם בכ-2.3% תוצר. 
משמעות הנתונים הללו היא שהמשק מצוי בגירעון הנמוך מהיעד המשקף משמעת תקציבית מחד, אך עם אפשרות לגמישות רבה יותר בהתאמות הדרושות במשק במצבו הנוכחי מאידך. בפרט, ראויים לתשומת לב דברי הנגידה במסיבת העיתונאים שנערכה ב-10.7.2017, בקשר לצורך של הממשלה לפעול להגדלת הפריון ומידת התחרותיות הבינלאומית של ישראל. הנגידה ציינה את הצורך בשיפור הסביבה העסקית, שיפור ההון האנושי, והגדלת ההשקעה בתשתיות. בהתחשב בכלים המוניטריים הקיימים ובמדיניות התקציבית האחראית, נראה שיש מקום לשינוי בתמהיל אמצעי המדיניות, תוך מתן משקל רב יותר למדיניות תקציבית מרחיבה, כאמור בדברי הנגידה, בתחומים ממוקדים מאוד, התומכים בפריון ובצמיחה הכלכלית . 


כתב: יניב בר

אנשי אגף כלכלה בבנק לאומי בראשותו של ד"ר גיל בפמן

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
דר גיל בפמן בנק לאומי
דר גיל בפמן בנק לאומי
לתקנון האתר